Transport og bortskaffelse af olie og kemikalieaffald

SVS transporterer og modtager olie og kemikalieaffald. Vore vogne og vore medarbejdere er ADR-certificerede til kørsel med olie, benzin og kemikalier.

SVS kan tilbyde totalløsninger indenfor affaldsbehandling omfattende myndighedsbehandling, transport og bortskaffelse til godkendt modtager.

SVS bortskaffer:

  • Olie- og kemikalieaffald
  • Brandfarlige væsker
  • Spildevand fra industriprocesser
  • Organiske opløsningsmidler (evt. til regenerering)
  • Malerslam fra oprensning af kabiner og gulve
  • Forurenet jord
  • Affald fra industrien
  • Miljøbelastet slam
  • Fedt, okker og meget andet

SVS håndterer slam:
SVS kan tilbyde opbevaring af slam på egen kap. 5 godkendt deponeringsplads. Til slam, der overholder gældende lovgivning, har vi aftagere i landbruget.

 

Kontakt os på telefon 57 84 90 40 eller udfyld vores kontaktformular.