Air-Digging

Sydvestsjællands Kloakservice udfører nu Air-Digging / Air-Knifing

Som de første i Danmark kan Sydvestsjællands Kloakservice tilbyde Air-Digging.

SVS Air-Digging er den mest skånsomme måde at grave på i følsomme områder med naturgasledninger, lysleder kabler, kloakrør, strøm- og telefon kabler, samt i områder med bevaringsværdige træer og lign. Med brug af Air-Digging til udgravning fjerner man jorden ved hjælp af store mængder højtryksluft i kombination med vacum.

Ved brug af SVS Air-Digging undgår man de hyppige skader med overgravning og anden beskadigelse, som ofte ses ved brug af traditionelle gravemaskiner.

SVS Air-Digging graver hurtigt og ubesværet selv i stenede områder og områder med tung lerjord, uden at skade ikke – porøse materialer som rødder, PVC eller kabler / fiberoptik.

 

SVS Air-Digging udstyret er med sin store manøvredygtighed perfekt til:

  • Sikker opgravning i følsomme / tætte områder.
  • Sikker opgravning omkring gas, el, vand og kloak ledninger.
  • For boring inden jordboring til jordbunds undersøgelser.
  • Rør reparation i undergrunden.
  • Klargøring og opsug til stolpehuller.
  • Frilægning af ømtålige emner under svært tilgængelige forhold.
  • Rørlægning under træer uden at fjerne dem.
  • Operere i meget små arbejdsområder.
  • Opsuget materiale kan genbruges som opfyld.

SVS Air-Digging / Air-Knifing. Den optimale løsning for en sikker og risikofri opgravning.

Har du en opgave, der kræver Air-digging – kan du kontakte os her eller på telefon 57 84 90 40.