Slamafvanding af alle typer slam

SVS har mobile slamafvandere til alle typer slam. Vi har aftaler med rensningsanlæg og private om ugentlig slamafvanding af deres slam.

SVS afvander

  • Industrielt spildevandsslam
  • Kommunalt og privat spildevandsslam
  • Kommunal tømningsordning
  • Papirmasse m.m.
  • Sand og jord
  • Slam fra sø- og kanaloprensning
  • Som aflastning ved overbelastede rensningsanlæg