Søoprensning

Siden 1992 har vi udviklet SVS MUD-CAT-konceptet til at oprense søer og damme. Nu er MUD-CAT udviklet videre til at fjerne sand og sediment fra ringkanaler og andre aktive slam-anlæg.

Oprensningen tager kun få dage og er økonomisk den bedste løsning.

I opnår fire fordele:

 • En bedre rensning
 • En bedre iltning
 • En mærkbar driftsbesparelse
 • Anlæggets oprindelige volumen

SVS bruger MUD-CAT i forbindelse med:

 • Små-søer
 • Damme
 • Bassiner
 • Reservoirer
 • Anlægs-søer
 • Brand-damme
 • Gadekær
 • Laguner
 • Afløb

Oprensningen udføres uden at sænke vandspejlet.

Rensningsanlægget kan køre på næsten optimal ydelse under selve oprensningen. Det hele varer gerne et par dage – uanset årstiden.