Søoprensning – økonomisk bedste løsning

Søoprensning er et af Sydvestsjællands Kloakservice specialer, og har siden 1992 udviklet SVS MUD-CAT konceptet til oprensning af søer, damme, åer m.v.

MUD-CATen kan kan pumpe slammet direkte til mobile containere, slamvandere på land, evt. offentlig spildevandsledning eller lignede.

Sydvestsjællands Kloakservice bruger MUD-CAT i forbindelse med oprensning af:

 • Små-søer
 • Damme
 • Bassiner
 • Reservoirer
 • Anlægs-søer
 • Brand-damme
 • Gadekær
 • Laguner
 • Moser
 • Åer
 • Afløb
 • Vandløb
 • Vandhuller
 • Voldgrave m.v.

Oprensningen udføres uden at sænke vandspejlet og udføres altid med stort hensyn til naturen.

Vi har nu også videreudviklet MUD-CAT til fjernelse af sand og sediment fra ringkanaler og andre aktive slamanlæg.

Rensningsanlægget kan køre på næsten optimal ydelse under selve oprensningen. Oprensningen varer gerne et par dage og er økonomisk den bedste løsning – uanset årstiden.

Ved oprensning af ringkanaler og slambassiner på rensningsanlæg opnås følgende fordele:

 • En bedre rensning
 • En bedre iltning
 • En mærkbar driftsbesparelse
 • Anlæggets oprindelige volumen

Pris på søoprensning og oprensning af søer, damme, åer m.v.

Det kan være svært at anslå prisen på oprensningen, uden vi har set på opgavens omfang. Derfor er det vigtigt, at hører nærmere om opgaven og besigtige stedet for at komme med et pris overslag.

Vi udfører søoprensning af høj kvalitet og har mange års erfaring på området. Alle typer oprensninger udføres af professionelle fagfolk.

Sydvestsjællands Kloakservice foretager søoprensninger og oprensning damme, åer, vandløb m.v. for private, erhverv samt det offentlige.

Vi kører på ud på det meste af Sjælland samt lokalområderne Sorø, Skælskør, Korsør, Slagelse, Ringsted, Næstved m.v.

Søoprensning

Har du brug for et uforpligtende og seriøst overslag på din oprensnings opgave, er du velkommen til at kontakte os på telefon 57 84 90 40

Du er ligeledes velkommen til at udfylde vores kontaktformular med beskrivelse af opgaven, hvorefter vi vil kontakte dig.

SVS Kloakservice tilbyder ligeledes slamsugning og slamafvanding – og står altid klar til at løse alle typer opgaver.

Som en ekstra tryghed for vores kunder er vi ISO 9001 og ISO 14001 certificeret.