Slamsugning

SVS Kloakservice udfører mange typer slamsugning

SVS udfører dagligt mange forskellige typer opgaver indenfor slamsugning og rørspuling, herunder opsugning og transport af alt fra septisk slam og vejbrønde, til olie/benzin og kemikalier.

Vi løser alle typer opgaver, og du er garanteret erfarne folk, der udfører opgaven til tiden. Med moderne og effektive slamsugere kan vi flytte op til 24 m³ ad gangen ved en transport.

Vi yder en bred service

Til specialtransporter af vanskelige væsker har vi en slamsuger, opbygget i rustfrit stål. Den kan gøres 100 % ren inden transport – en vigtig detalje i de tilfælde, hvor der stilles høje krav til renligheden af et produkt, såvel under som efter transporten.

Vi tilpasser os kundernes behov, og giver individuelle løsninger.

Ønsker du mere information, kan du altid kontakte os og få en god pris på slamsugning.

SVS udfører tømning og rensning af bl.a.:

Olie og kemikalieaffald
Olie- og benzinudskillere
Sandfang 
Drikkevandsbrønde
Fedtudskillere
Kloak- og vejbrønde 
Malerkabiner
Pumpebrønde
Samletanke
Trix- og septiktanke

Har du spørgsmål kan du altid kontakte os omkring slamsugning.