Industrispuling

SVS udfører industrispuling med et nyt, fuldt udrustet og meget effektivt højtryksanlæg på 1.000 bar.

Er der behov for at bearbejde overflader eller afrense uønskede belægninger, er industrispuling med vand en effektiv, hurtig og økonomisk fordelagtig løsning.

Højtryksanlægget er af mærket Hammelmann med et arbejdstryk varierende fra 0 til 1.000 bars vandtryk, som afrenser alle slags aflejringer meget effektivt.

Typiske afrensningsopgaver:

Kraft/varmesektoren:
Rør og rørbundter i varmeveksler, skorstene, turbiner, kondensatorer.

Byggesektoren:
Jern- og betonrenovering, støbeforskalning, armeringsjern, vejbelægning, maskiner og facader.

Industrien:
Tankanlæg, skibssider, skibsdæk, forme og maskindele.

Boligforeninger:
Grafitti, faldstammer fra køkken og toilet, indmurede afløb fra tag og altaner.

Vandforsyning-/rensningsanlæg:
Bassiner, tanke, rør og rodskæring.

Andet:
Gulve i industri- og lagerhaller, kornlagre, påfyldningspladser og standerøer på tankstationer samt andre befæstede arealer.

I modsætning til sandblæsning er industrispulerens særlige force, at der ikke efterlades materialer og støv, som skal fjernes.