NYHED! Danmarks første tørstofsuger med højtip

Sydvestsjællands Kloakservice løser opgaver med Danmarks mest moderne tørstofsuger med højtip.

Tørstofsugeren kan indsættes, hvor der er brug for helt speciel kapacitet, da den har en sugeevne, der er 6 gange større end en almindelig slamsuger.

Det betyder en ekstrem stor suge-blæsekapacitet, hvor vi kan flytte materialer som cement, sand, grus, sten, jord, skærver, leca, beton, gips, kalk, kul, aske, glødeskaller, rustskaller, flis, spåner, isoleringsprodukter, reaktor- og katalysatormasse, olie, slam, kunstgødning, flydende gødning, sukker, mel, salt, m.m.

Se hvordan den virker!

Sydvestsjællands Kloakservice tilbyder tørstofsugning

Den kan klare alt indenfor flytbare, tørre, fast og flydende produkter og kan finde anvendelse indenfor: Industri- og byggesektoren, raffinaderier, kraftvarmeværker, biogasanlæg, korn og foderstof, tankanlæg, renseanlæg, skibe, havneanlæg, silosystemer etc.

Som det første firma i Danmark kan vi tilbyde aflæsning af det opsugede materiale med højtip. Vores tørstofsuger kan aflæsse direkte i containere eller bigbags. Dette gør tørstofsugeren yderst effektiv, da den derved kan arbejde kontinuerligt på en opgave, og kun stoppe kortvarigt for aflæsning, for senere levering til deponi eller anden godkendt modtager, hvilket giver en hurtigere og mere effektiv løsning af arbejdsopgaven.

Tørstofsugeren er endvidere i stand til at blæse materialer op i siloer, på tage, samt sandfylde jordtanke m.m. Dette gøres med et tryk på op til 2 bar, og i kombination med det store luftflow opnås en særdeles voldsom blæsekraft.

For sugeopgaver i højden og dybden, har vi udstyret tørstofsugeren med en hydraulisk svingarm, der kan udskydes og forlænges op til 20 meter i fast rør.