Modtagestation for olie/kemikalieaffald

SVS har egen kap. 5 modtagestation for olie / kemikalieaffald.

Egen modtagestation øger fleksibiliteten vedr. aflæsningstider, giver en effektiv opsamling af forskellige affaldstyper for korrekt miljømæssig affaldsbehandling.

SVS sikrer:

  • Rigtig rådgivning om affaldsbortskaffelse
  • Økonomisk bedste løsning
  • Optimale transportmuligheder
  • Maksimal genanvendelse
  • Korrekt indberetning til miljømyndigheder

Kort sagt: En fordelagtig totalløsning

Kontakt os på telefon 57 84 90 40 eller udfyld vores kontaktformular.