Air-Digging

Sydvestsjællands Kloakservice udfører nu Air-Digging / Air-Knifing

Som de første i Danmark kan Sydvestsjællands Kloakservice tilbyde Air-Digging.

Air-Digging er den mest skånsomme måde at grave på i følsomme områder med naturgasledninger, lysleder kabler, kloakrør, strøm- og telefon kabler, samt i områder med bevaringsværdige træer og lign.

Med brug af denne metode til udgravning, fjerner man jorden ved hjælp af store mængder højtryksluft i kombination med vacuum.

Metoden er ligeledes både hurtigere og mere skånsom, og derud over, undgår man yderligere de hyppige skader med overgravning og anden beskadigelse, som ofte ses ved brug af traditionelle gravemaskiner.

Med denne metode, graver vi hurtigt og ubesværet selv i de mest stenede områder, samt områder med tung lerjord – uden at skade porøse materialer som rødder, PVC eller kabler / fiberoptik.

 

Udstyret er med sin store manøvredygtighed perfekt til følgende opgaver som:

  • Sikker opgravning i følsomme og eller tætte områder
  • Sikker opgravning omkring gas, el, vand og kloakledninger
  • For boring inden jordboring til jordbunds undersøgelser
  • Rør reparation i undergrunden
  • Klargøring og opsug til stolpehuller
  • Frilægning af ømtålige emner under svært tilgængelige forhold
  • Rørlægning under træer uden at fjerne dem
  • Operere i meget små arbejdsområder
  • Opsuget materiale kan genbruges som opfyld

Sydvestsjællands Kloakservice udfører mange forskellige typer opgaver med denne metode, for både erhverv, det offentlige samt private og kører i meste af landet.

Air-Digging

SVS Air-Digging / Air-Knifing er derfor klart den optimale løsning – for en sikker og risikofri opgravning.

Har du en opgave, der kræver Air-digging eller har du spørgsmål til, om denne metode kan bruges til opgaven – er du velkommen til at kontakte os på telefon 57 84 90 40. Du kan også udfylde vores kontakt formular med beskrivelse af opgaven.

Vi tilbyder ligeledes tørstofsugning, hvor vi både kan suge tørt og vådt materiale såsom bygge materialer, grus, isoleringsmaterialer, beton, diverse materialer fra nedrivning og meget mere.

Endvidere er vi i stand til at blæse materialer op i siloer, sandfylde jordtanke, på tage m.v.

Som en ekstra tryghed for vores kunder er vi ISO 9001 & ISO 14001 certificerede.