ISO 9001 og 14001 certificeret samt SellihcA og AchilleS certificeret.

Pressemeddelelse ISO

En usædvanlig indsats resulterede i hele to certifikater på én gang!

Sydvestsjællands Kloakservice er blevet ISO-certificeret på deres kvalitets- og miljøstyringssystemer, så de er på forkant med kundernes og myndighedernes krav.

Sydvestsjællands Kloakservice, I daglig tale kaldet SVS, er en dansk, familieejet virksomhed. SVS ligger I det naturskønne område ved Tystrup Sø og Topshøj Skov i nærheden af Sorø. Lars Hansen, der i dag ejer SVS, overtog det efter sin far Jens Peter Hansen i år 1996.

Lars Hansen siger:
“Vi ønsker ikke at vokse hurtigere end vi er sikre på altid, at kunne levere en ordentlig service med det rigtige materiel så vi kan leve op til myndighedernes og kundernes krav”.

Lars Hansen fortsætter:
“SVS er i dag en alsidig virksomhed. Vi tilbyder løsninger indenfor bl.a. industrispuling, tørstofsugning, rodskæring, slamafvanding, søoprensning, TV-inspektion, tankrensning, tømning af hustanke og m.m. Så det er lidt af en blandet landhandel vi driver og det kræver styring”.

“Baggrunden for vor certificering var, at kravene på miljøområdet hele tiden øges. Så for at at sikre, at vi også fremover kan leve op til de mange krav, ønskede vi at få et system, der sikrer, at vi hele tiden er på forkant med kundernes og myndighedernes krav.

Derfor fandt vi, at en officiel kvalitets- og miljøcertificering med dertil hørende styresystemer, var det værktøj vi skulle bruge.

Efter at vi nu har indført kvalitets- og miljøstyring, har vi oplevet flere fordele ved vor certificering.

I det daglige har vi internt fået mere styr på diverse processer og dokumenter – hvilket alt andet lige medfører en bedre service overfor vore kunder, og på myndighedsområdet glider tingene nemmere, fordi myndighederne nu ved, at vi har styr på vore arbejdsprocesser”.

SVS’s miljøkonsulent John Vester tilføjer:
“I forbindelse med de nye styresystemer på kvalitets- og miljøområde,t har vi reduceret risikoen for fejl i forbindelse med vore mangeartede opgaver.

Samtidig har vi gennem arbejdet med etablering af systemerne, har fået synliggjort vore processer omkring de mange produkter, vi kan tilbyde. Denne synliggørelse er således med til at forebygge uheld.

Selve systemopbygningen skete i samarbejde med konsulentfirmaet AXSIS, som gennem sin store erfaring fra opbygning af lignende systemer var en god partner, der “tvang” os til at tage stilling til mange områder i vor virksomhed.
Områder, som vi måske ikke tidligere havde tænkt så meget over eller fået nedskrevet.

Vi fik gennemdrøftet mange emner og fik afklaret mange ting internt”.

Chefkonsulent Finn Ganslev fra AXSIS tilføjer:
“Det har været en stor fornøjelse, at arbejde med SVS. Ledelsesgruppen er gået til opgaven med stor ildhu og har lagt et stort arbejde i at få afklaret, hvilke processer er vigtige og hvilke er unødvendige”.

John Vester fortsætter:
“Til selve certificeringen havde vi valgt SEMKO-DEKRA, der er et officielt certificeringsorgan med stor ekspertise inden for vort område.

Hos SVS har vi oplevet certificeringsprocessen med SEMKO-DEKRA, som en meget positiv videreudvikling af vores virksomhed.
SEMKO-DEKRA har gennem hele certificeringsprocessen udvist stor indsigt i vor branche, samt stillet en meget kompetent auditor til vores rådighed, hvormed vi har følt os i meget trygge hænder.

Endvidere skal nævnes, at vi hos har fundet det meget positivt, at SEMKO-DEKRA gennem hele forløbet, har udvist oprigtig interesse for vores virksomhed. Dette har medført en god gensidig kommunikation parterne imellem” slutter John Vester.

Lead auditor Niels Madsen fra SEMKO-DEKRA siger:
” Det har været en positiv oplevelse. SVS har et kvalitets- og miljøsystem, der er fornuftigt opbygget og hvor processerne er effektivt implementeret. Der er ingen tvivl om, at virksomhedens ledelse har udvist stor interesse og aktiv deltagelse i gennem hele certificerings-processen.

Hvis vi skal konkludere slutter Lars Hansen:
” Så kan vi i en virksomhed, som SVS se mange fordele ved certificeringen som f.eks.: Bedre serviceniveau overfor kunderne, tidsbesparelser, forebyggelse af ulykker samtidig med at vi fremover anvender certificeringen som et konkurrenceparameter”.

 

Læs mere om SVS Kloakservice