SVS vandt også Shells danske Network Safety Award 2009.

Pressemeddelelse Shell

Oliegiganten Shell har tildelt Sydvestsjællands Kloakservice prisen Shell European Network Safety Award 2009 for virksomhedens høje sikkerhedsstandarder.

Olie- og benzinselskabet Shell har gennem en årrække markeret sig som en af verdens mest sikkerhedsbevidste koncerner. Derfor er Shell i dag kendt for at stille meget strenge sikkerhedskrav til sig selv og koncernens underleverandører.

Sydvestsjællands Kloakservice i Sorø har udført tankinspektioner på Shells danske tankstationer siden starten af 2008. Allerede i 2009 har Sydvestsjællands Kloakservice imponeret Shells Contractor Safety Council – der står for sikkerhedsuddannelsen og kontrollen af koncernens underleverandører – så meget, at Sorø-virksomheden nu er blevet tildelt Shell European Network Award 2009.

I begrundelsen for pristildelingen, anfører rådet, at Sydvestsjællands Kloakservice ikke blot opfylder Shells sikkerhedskrav til punkt og prikke. Virksomheden og virksomhedens medarbejdere har udvist et usædvanligt stort engagement i implementeringen af Shells sikkerhedsprocedurer. Sydvestsjællands Kloakservice har også foreslået ændringer af enkelte procedurer, hvilket har bidraget til at øge sikkerheden i hele Shells europæiske organisation.

– Når man ved, hvor alvorligt og systematisk Shell håndterer sikkerheden, så er vi meget stolte over at have fået den her anerkendelse. Især, fordi vi ikke har vidst vi deltog i en konkurrence. Vi har bare bestræbt os på, at gøre tingene bedst muligt, siger miljøkonsulent John Vester fra Sydvestsjællands Kloakservice.

Talk, not tick

Sorø-virksomheden får især ros for gennemførelsen af Shells ‘Talk, not Tick’ program. Det handler om, at medarbejderne i stedet for at afkrydse en huskeliste, hver gang de udfører en opgave, så taler alle involverede hele processen grundigt igennem. 
– Shells sikkerhedskrav gavner jo ikke bare dem selv. Det gavner også underleverandørerne og deres medarbejdere, at opgaverne udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor er det også vigtigt, at alle ikke bare forstår, hvorfor man gør tingene på en bestemt måde. Alle skal også sikre sig, at alle andre involverede forstår, hvad det er der skal ske. Den faste dialog i forbindelse med hvert enkelt opgave, giver en meget høj sikkerhed for, at opgaven bliver udført korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger John Vester.
Sorø-virksomheden udfører i gennemsnit 150-200 tankinspektioner for Shell om året.

Sydvestsjællands Kloakservice var indtil et generationsskifte i 1996 en klassisk dansk slamsugervirksomhed. Den nuværende ejer Lars Hansen har udviklet virksomheden til en højt specialiseret virksomhed, der ud over slamsugeropgaver udfører tank- og rørinspektioner for en række virksomheder inden for benzin- og oliebranchen, industri- og service og handel. Virksomheden udfører også en lang række beslægtede opgaver som oprensning og bortskaffelse af farligt affald.

Pressemeddelelse Shell

På billedet ses fra højre Shells sikkerhedschef i Holland, Machteld de Haan, der har overrakt den fornemme pris til Sydvestsjællands Kloakservices ejer Lars Hansen i midten og miljøkonsulent John Vester længst til venstre.

Læs mere om SVS Kloakservice