Tankinspektion af olie, benzin og kemikalietanke

Lovpligtig inspektion af olie/benzin og kemikalietanke.

I henhold til bekendtgørelsen 1321 af 21-12-2011 skal alle underjordiske tanke fra 6.000 til 100.000 liter, samt overjordiske tanke fra 6.000 liter til 200.000 liter der er ældre end 20 år, inspiceres indenfor et givent interval.

SVS udfører tankinspektion med rensning af tanken, visuel kontrol og godstykkelsesmåling med ultralyd, som er markedets mest effektive metode til at vurderer tankens tilstand, hvorvidt der er tale om større eller mindre tæringer, som kan afhjælpes med montering af anode kæder, eller tanken er tæt på gennemtæring.

Efter inspektionen af tanken og genmontering af mandedæksel udføres tæthedstest af tanken.

SVS tilbyder færdige pakkeløsninger med opgravning, smedearbejde, tankinspektion og retablering af arealet.

Dokumentationen til miljømyndigheder kan afleveres efter ønske, elektronisk i PDF format eller i papirformat.

SVS foretager inspektion af

  • Jordtanke
  • Kældertanke
  • Fritstående tanke