Produktflytning – Bevar de rene produkter

Som en af de få i Danmark råder SVS nu over 2 tankvogne, hver med en kapacitet på 24.000 liter delt i 4 rum á 6.000 liter til håndtering af rene olie/benzinprodukter i forbindelse med tanktømning, tankrensninger, tankinspektion og produktflytning.

Alle rene produkter suges med en 3″ Ljungmann tandhjulspumpe, godkendt til olie og benzinprodukter og aflæsning foretages over verificeret gennemløbsmåler.

Tankvognen trækkes af en slamsuger, der er fuldt udrustet med sikkerhedsudstyr, friskluftsforsyning, eksplosimeter og en tankkapacitet på 14.000 liter.

Slamsugeren bruges til efterfølgende tankrensning for produktskift, tankinspektion, tanksløjfning m.m.

Dette vogntog sikrer vore kunder en effektiv og seriøs løsning af de forskellige opgaver

Tankstationer

Raffinaderier

Industrikunder

Lastbil og busvognmænd

Landbruget

Skibstrafikken