Tæthedstest af benzin- og olieudskiller

Sydvestsjællands Kloakservice udfører tæthedstest af olie- og benzinudskillere. Vi oplever, i takt med de skærpede miljøkrav, en stigning af påbud om tæthedstest fra myndigernes side.

Denne test kan afsløre revner, forskudte samlinger og andre fejl, der kan give anledning til udsivning, som skal udbedres inden en eventuel tæthedsprøve.

Proceduren bag tæthedstesten
Målemetoden og acceptkriterierne udføres i henhold til ”Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, Dansk Standard DS 455”. Udskiller i områder med særlige drikkevandsinteresser (ODS-områder) anvendes skærpet kontrolniveau.

Udskilleren fyldes med rent vand til toppen af udskillerens sider – op til top i kegle eller op til kabelindføringsrør. Den del af keglen, der er over et kabelindføringsrør, topringe og/eller dæksel er ikke omfattet af tæthedsprøven, men skal være ubeskadiget.

Herefter holdes udskilleren vandfyldt i mindst 2 timer for at sikre vandmætning af udskilleren og temperaturudligning mellem omgivelser og vand (stabiliseringsperioden).

Efter stabiliseringsperioden påfylder man igen udskilleren med vand til startniveauet.

Efter påfyldningen monteres udstyr til måling af vandtabet og tidspunktet noteres.

Prøveperioden skal vare 10 minutter. Den tilførte vandmængde, der bliver tilført for at kompensere for vandtabet under afprøvning, skal måles med nøjagtighed på 5 %, da der er tale om ret små vandmængder, der adskiller TÆT og UTÆT. Prøveperioden på de 10 minutter er derfor afgørende.

Efter testen udleverer vi en attest på resultat kunden.

Kontakt os på telefon 57 84 90 40 eller udfyld vores kontaktformular.