Tanktømning af alle typer tanke

SVS har stor ekspertise i tankrensning og tanktømning af alle typer tanke, lige fra tanke med heavy fuel, til tanke med drikkevand.

Vore biler er udrustet med alt inden for sikkerhedsudstyr, friskluftsforsyning samt eksplosimeter og vore medarbejdere har stor erfaring i at arbejde med de forskellige produkter.

Dette garanterer vore kunder en sikker og effektiv løsning af opgaven.

SVS renser:

 • Tanke på tanklagre
 • Raffinaderitanke
 • Olie og benzintanke
 • Heavy fueltanke
 • Tanke til inspektion
 • Tanke ved produktskifte
 • Tanke, der skal nedlægges
 • Tankbiler og skibstanke
 • Kemikalietanke
 • Rådnetanke på rensningsanlæg
 • Vandtanke
 • Foder-og gærflødetanke
 • Drikkevandsbrønde m.v.

Du kan altid kontakte os på telefon 57 84 90 40, hvis du vil høre mere om vores løsninger.